Kontrastmarkeringarnas kung

Frans pappa var en annorlunda man. Många människor är annorlunda, och det må vara så att uttrycket är något överanvänt, men han var verkligen speciell. En udda man men en framgångsrik sådan. En sådan som många vänt sig till under många långa år. Han kallade sig expert på kontrastmarkering. Så, vad är då en kontrastmarkering, […]