Lån for kjøp av bil

En privat bil er ofte en nødvendighet for de av oss som ikke bor i landets mest sentrale strøk. Du blir fri og uavhengig, og du trenger som regel en bil for å komme til arbeid, så vel som til fritidsaktiviteter. På grunn av bilens viktighet, og den relative sikkerheten rund bileierskap og bruk, gjennom forsikringer og liknende, er billån ofte rimeligere enn andre typer lån for motoriserte fritidskjøretøy.

Billånskalkulator – Beregn billån

Med lånekalkulatoren for bilkjøp vil du enkelt kunne skaffe deg en grov oversikt over hva slags billån du kan skaffe deg, og hva de kommer til å koste. Men du bør være oppmerksom på at de rentebetingelsene som oppgis, ikke nødvendigvis er de betingelsene som den gitte banken kommer til å tilby deg. Du vil kunne finne små avvik, fordi de tallene som banken bruker, ofte er gjennomsnittstall, eller de beste rentebetingelsene som banken har å tilby. Derfor må du kontakte banken, eller fler banker, for å finne ut hvilke betingelser som du faktisk kan få.

Hvor mye kan jeg låne for å kjøpe bil?

Kontakt med banken skjer i dag som regel online. Du slipper å stå i kø i bankens kontorer, og det hele er ganske raskt og enkelt. Om du har Bank-ID, kan du til og med signere avtalen online, uten at noen brevgang eller personlige møter er nødvendig.
Det betyr også et det er enkelt å kontakte flere banker. Snakk gjerne med flere banker for å finne ut hvem av dem som kan gi deg de beste betingelsene. Forskjellige banker vil gi deg forskjellige tilbud, både når det kommer til størrelsen på lånet, så vel som høyden på den effektive renta som du må betale, så vel som avbetalingstiden. Hvor mye du kan låne avhenger av din kredittverdighet, og først og fremst av din faste inntekt.
Om du ikke har mye penger, kan det være lurt å vurdere en mindre bil, eller en brukt bil. Om du dertil velger en “grønn bil”, vil du kunne oppleve ytterligere kostnadsreduksjoner, fordi flere banker tilbyr spesielt rimelige lån for miljøvennlige biler.
Før banken ønsker å ha deg som kunde må du oversende en samling av grunnleggende informasjon som kopier, gjerne digitalt, som vedheng til en e-post. Her kan du legge ved kopi av ligningsattesten, samt lønnsslippene eller dokumentasjon for inntekt over de siste tolv månedene. Om du har andre lån eller gjeld, må dette også dokumenteres og legges ved lånesøknaden.
Sammen med positivt svar vil du også finne en lånegaranti, et dokument som har flere hensikter. En lånegaranti bekrefter ditt forhold til banken, og stadfester betingelsene som du kan få på et billån. Samtidig vet du med lånegarantien i hånd, hvilket tak du har på bilkjøpet. Under den oppgitte lånegrensa står du fritt til å velge hvilken bil du vil ha. Dertil er lånegarantien en opplysning til selger av bilen, om at du kan betale for deg. Ofte kreves en lånegaranti for at du skal kunne fullbyrde et bilkjøp, om du da ikke kan betale på annet vis.

Hva koster et billån?

Slik som ved kjøp av andre motorkjørety, gjelder også ved billån en grense på 35 % egenfinansiering. Om du har 35 % egenkapital eller mer, vil du være sikret de beste betingelsene for billånet. Det betyr likevel at du som regel må ha minst kr. 50 000, eller mer, spart opp eller tilgjengelig på annet vis. Om du er over 35 % -grensa vil billånet vanligvis ligge på litt over 4 % effektiv rente.
Om du har muligheten, kan et rammelån med boligen som garanti, være en gunstig måte for å finansiere et bilkjøp, eller i alle fall for å dekke egenkapitalandelen. Det er en viss risiko forbundet med å bruke den egne boligen for å ta ut et fritt lån, men det vil gjøre bilkjøpet billigere.

Grønne billån er ofte billigere

Billån for kjøp av el-biler, biler med hybride driftssystemer og småbiler med lave utslipp, er subsidierte. Subsidieordningen gjelder så lenge bilen slipper ut mindre enn 100 gram CO2 per kilometer. Forskjellen er ikke all verdens, men siden elbiler i tillegg har mindre skatter og avgifter heftende ved seg, så er noen promille lavere effektiv rente en liten ekstra bonus for den som vil spare penger og skåne miljøet»

 

Kilder:
https://www.finansportalen.no/bank/lan-til-bilbatmccaravan/
https://www.dnb.no/privat/laan/billaan.html